تحویل سفارش

تحویل تمامی سفارشات برای تمام نقاط ایران طی 24 الی 72 ساعت به صورت رایگان صورت می گیرد . 

ارسال سفارشات برای تهران توسط پیک و تحویل سفارشات برای شهرستان ها توسط پست و یا باربری انجام می گیرد .