شرایط استرداد

- قطعات شرکت crouse+ شامل هیچ گونه گارانتی تعویض و یا تعمیر نمی باشند .

- قطعات تحت برند تجاری caster شامل شش ماه گارانتی تعویض از سوی شرکت می باشند .