علائم خرابی

علائم خرابی واتر پمپ چیست؟

/waterpump

واتر پمپ و تسمه تایم معمولا عمر مفد یکسانی دارند و شما می توانید با تعویض همزمان آنها در پول و وقت خودصرفه جویی کنید.