شرایط استرداد

- قطعات تحت برند تجاری caster شامل شش ماه تا یک سال گارانتی تعویض از سوی شرکت می باشد.