اگر به وسیه نقلیه خود توجه داشته باشید و نشانه های نارسایی واتر پمپ را به موقع ببینید، می توانید از صدمات جدی به خودروی خود جلوگیری کنید.

علائم نشان دهنده خرابی واتر پمپ

  • درجه بالای شاخص نشان دهنده دمای آب خودرو
  • خروج بخار از رادیاتور
  • هرگونه سر و صدای ناله یا زوزه از ناحیه واتر پمپ می تواند نشضان دهنده مشکل در قطعات داخلی واتر پمپ باشد
  • نشتی آب از سمت تسمه تایم
  • ثابت نبودن شاخص دمای آب خودرو